Teknoloji FakültesiElektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Haberleşme Laboratuvarı

Analog ve sayısal haberleşme derslerinin laboratuvarlarının icra edilebilmesi, lisans, lisansüstü öğrencilerin ve akademisyenlerin akademik çalışmalarını gerçekleştirmesine yönelik kurulan laboratuvarlardan biridir. Analog haberleşme sistemleri, sayısal haberleşme ve mobil haberleşme derslerinin uygulamaları bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

 Analog haberleşme için fourier dalga analizi, genlik, frekans ve faz modülasyon tekniklerinin adım adım ayrıntılı olarak incelenmesi ve osiloskopta görüntülenmesi gibi uygulamaların yapılmasına olanak sağlayan deney setleri mevcuttur.

 Sayısal sinyal ve sistemlerde örnekleme teorisi ve uygulamaları (PAM, PDM, PPM), kuantalama teoremi, PCM, sayısal temel band iletim, hat kodlaması, band sınırlı kanallardan sayısal iletim, sayısal taşıyıcı modülasyonları (ASK, FSK, PSK, QPSK, MSK, GMSK) çoğullama ve çoklu erişim teknikleri (FDMA, TDMA, CDMA), kaynak kodlaması (DPCM, ADPCM, DM), kanal kodlaması gibi konulara yönelik deney setleri mevcuttur.

Örnekleme teoremi, ideal ve doğal örnekleme, bant geçiren işaretlerin örneklemesi, darbe genlik modülasyonu (PAM) ve zaman bölmeli çoğullama (TDM), PAM/TDM sistemler, Darbe zamanı modülasyonu ve çeşitleri (PPM, PWM), Darbe Kod Modülasyonu (PCM), kuantalama, kodlama, PCM İşaretlerin alınması ve Gauss gürültüsü, delta modülasyonu (DM) ve diferansiyel PCM, temel band sayısal bilgi iletimi, hat kodlaması, simgeler arası girişim (ISI), göz diyagramı, denkleştirme, temel band bilgi iletiminde Bit hata oranları ve Bit hata olasılığı, toplamsal beyaz gauss gürültülü (AWGN) kanallar için optimum alıcı tasarımı, sayısal modülasyonlu sistemler, sayısal haberleşmede çoğullama ve çoklu erişim, sayısal kablosuz haberleşme sistemleri gibi sayısal haberleşme tekniklerinin uygulamalı olarak deney setleri yardımıyla analizleri yapılabilmektedir.

Bu sayfa Elektrik - Elektronik Mühendisliği tarafından en son 10.07.2017 14:05:26 tarihinde güncellenmiştir.