Teknoloji FakültesiElektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektronik Laboratuvarı

Lisans ve lisansüstü öğrencilerin ve akademisyenlerin akademik çalışmalarını yürütebilmesine yönelik kurulan laboratuvarlardan biridir. Hem analog hem de dijital elektronik ve ilintili teknoloji uygulamalarını somut olarak öğrencilere göstermeyi hedefleyen laboratuvarlardandır. Analog Elektronik-I laboratuvarında iletken, yalıtkan ve yarı iletken kavramları: atomik yapı, elektron, oyuk, enerji seviyeleri, saf ve katkılandırılmış yarı iletkende akım, P-N birleşimi, boşaltma (depletion) bölgesi, yarı iletken diyodun yapısı, çalışma prensibi, diyot eşdeğer devreleri, ileri ve ters yön karakteristikleri incelenmektedir. Özel diyotlar: zener diyot, LED, schottky diyot, PIN diyot, varikap diyot, tünel diyotların genel çalışma karakteristiklerine bakılmaktadır.

Bütün bunlara ek olarak diyot uygulamaları: Tam dalga, yarım dalga, köprü tipi doğrultucular, kenetleyici, kırpıcı, gerilim katlayıcı devreler, mantık kapıları tasarımı, zener diyot ile regülasyon devreleri kurularak analizler yapılmaktadır. BJT tipi transistörler (PNP ve NPN) BJT çalışma prensibi, konfigürasyonları, ön gerilimlendirme çeşitleri (çalışma noktasının belirlenmesi, kararlılık analizleri, kuvvetlendiricilerin giriş ve çıkış empedansları, gerilim kazancı ve faz farkı), MOSFET, CMOS yapısı, JFET ve MOSFET'lerin akım, gerilim karakteristikleri, FET'lerin ön gerilimleme devreleri ve bu devrelerin kararlılığı, karşılaştırılması ve analizi yapılmaktadır. Çok katlı kuvvetlendiriciler, yükleme etkisi gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Analog Elektronik-II laboratuvarında ise kuvvetlendiricilerin frekans cevabı: düşük ve yüksek frekans eğrileri, bode diyagramlar, kesim frekansı hesabı, kazanç-bant genişliği ilişkileri, Farksal kuvvetlendiriciler: Farksal kazanç, Ortak mod kazancı, Ortak Mod Reddetme Oranı (CMRR), işlemsel yükselteçler, eviren, evirmeyen, tampon, toplayıcı, fark alıcı, integral, türev alıcı devre tasarımları gerçekleştirilmektedir. Aktif filtre çeşitleri: Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, band durduran filtreleri ve karakteristikleri incelenmektedir. Osilatör devre tasarımları, doğrusal olmayan işaret işaretleme devreleri, karşılaştırıcılar, tepe dedektörü, hassas doğrultucular gibi devreler kurularak karmaşık devre kurma becerisini kazandırma amaçlanmaktadır.

Mühendis adayı öğrenciler deneylerdeki devreleri kendi başlarına kurarak uygulama açısından pratiklik kazanabilmektedirler. Zayıf akım deneyleri, projeleri ve çalışmaları yapılırken DC ve AC güç kaynaklarının, işaret üreteçlerinin, multimetrelerin ve osiloskopların efektif bir biçimde kullanılabilmesi gerektiği için lisans ve lisansüstü öğrenciler bu tür cihazların kullanımına fazlasıyla imkân bulabilmektedirler.

Bu sayfa Elektrik - Elektronik Mühendisliği tarafından en son 10.07.2017 13:46:19 tarihinde güncellenmiştir.