Teknoloji FakültesiElektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Bölüm Tanıtımı

 

 

 

Kazanılan Derece: Mühendislik

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.

Program Profili : Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.


Mezuniyet Kazanımları


 

 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 • Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz etme ve yorumlama becerisi

 • Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalarla beklenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistemi, bileşeni veya süreci tasarlama becerisi

 • Çok disiplinli takımlarda görev yapma becerisi

 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

 • Mesleki ve etik sorumlulukları anlama (kavrama)

 • Etkin iletişim kurma becerisi

 • Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gerekli geniş kapsamlı eğitim

 • Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve kullanma becerisi

 • Güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahipliği

 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi

 

 

 

 


Bu sayfa Elektrik - Elektronik Mühendisliği tarafından en son 08.02.2018 08:41:00 tarihinde güncellenmiştir.